ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ Welcome to the website. ChamnanSamakkhiWittaya School.
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเรียนชดเชย 10 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดเทอม 10 มิ.ย. 64
ประกาศเรียนออนไลน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 10 มิ.ย. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนและเรียนชดเชย 10 มิ.ย. 64
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 03 มิ.ย. 64
ประกาศรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามบัญชีรายชื่อสำรองและบัญชีแจ้งความจำนงเข้าเรียนรอบ 2 ปีการศึกษา 2564 01 มิ.ย. 64
ระเบียบการแต่งกาย 2564 30 พ.ค. 64
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 29 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 69/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
คำสั่งที่ 65/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 68/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่ง 66/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียนและสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 64/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เก็บเงินระดมทรัพยากรและแจกหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564
จุลสารโรงเรียน
จุลสารฉบับที่ 7/2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
จุลสารฉบับที่ 6/2564 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6
จุลสารฉบับที่ 5/2564 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
จุลสารฉบับที่ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนรอบ 2 สหวิทยาเขตระยอง 2
จุลสารฉบับที่ 3/2564 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ทำบุญครบรอบ 45 ปี
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน