ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ 103 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Asean Festival 2020 13 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 13 ส.ค. 63
คำสั่งที่106/2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21 12 ส.ค. 63
เปิดเรียนแบบ Onsite ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วป 11 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 09 ส.ค. 63
คําสั่ง โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา ที่ 102/2563 เรื่องแต่งตงั้คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาคเรี 09 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 101/2563 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตรโรงเรียน 07 ส.ค. 63
คำสั่ง 100/2563 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 07 ส.ค. 63
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน