ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาครั้งที่ 4/2564 (อ่าน 23) 20 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 121) 14 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง แนวทางการวัดผลประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID - 19) (อ่าน 95) 14 ก.ค. 64
งานพัฒนาและการจัดการความรู้องค์กร (อ่าน 79) 13 ก.ค. 64
คลังสื่อการเรียนออนไลน์ (อ่าน 234) 13 ก.ค. 64
ปรับเปลี่ยนเวลาในการเรียนออนไลน์ โดยให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบ True VROOM (อ่าน 47) 12 ก.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียน (ปรับปรุง) 1/2564 (อ่าน 397) 12 ก.ค. 64
ตารางสอนครู (ปรับปรุง) 1/2564 (อ่าน 77) 12 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 296) 11 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย-สากล นาฏศิลป์ และกีฬา โครงการช้างเผือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 82) 30 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง เลื่อนวันเปิดเรียนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับ 2) (อ่าน 248) 29 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง เลื่อนวันเปิดเรียนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 474) 24 มิ.ย. 64
รายงานการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 3/2564 (อ่าน 62) 23 มิ.ย. 64
ระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (อ่าน 134) 23 มิ.ย. 64
วันเรียนชดเชย (อ่าน 112) 10 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดเทอม (อ่าน 142) 10 มิ.ย. 64
ประกาศเรียนออนไลน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (อ่าน 368) 10 มิ.ย. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนและเรียนชดเชย (อ่าน 323) 10 มิ.ย. 64
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (อ่าน 395) 03 มิ.ย. 64
ประกาศรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามบัญชีรายชื่อสำรองและบัญชีแจ้งความจำนงเข้าเรียนรอบ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 547) 01 มิ.ย. 64
ระเบียบการแต่งกาย 2564 (อ่าน 519) 30 พ.ค. 64
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (อ่าน 1832) 29 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน รอบสอง ของสหวิทยาเขตระยอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 928) 28 พ.ค. 64
การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/หนังสือเรียน และนัดหมายการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 774) 27 พ.ค. 64
ตารางสอนครู 1-2564 (อ่าน 571) 27 พ.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียน (ออนไลน์) 1-2564 (อ่าน 2429) 27 พ.ค. 64
การเรียนออนไลน์ 1/2564 (อ่าน 1911) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2394) 24 พ.ค. 64
ใบมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1051) 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3363) 20 พ.ค. 64
ระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องกฤษณา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ผ่าน App True VRoom (อ่าน 295) 13 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อน วันประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน (ประเภททั่วไป) และ วันรายงานตัว (อ่าน 235) 11 พ.ค. 64
เลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 152) 11 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (อ่าน 209) 27 เม.ย. 64
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 297) 26 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 261) 26 เม.ย. 64
ขั้นตอนการสมัคร (สมัครออนไลน์2) (อ่าน 302) 22 เม.ย. 64
ขั้นตอนการสมัคร (สมัครออนไลน์) (อ่าน 355) 22 เม.ย. 64
ขั้นตอนการสมัคร (สมัครด้วยตนเอง) (อ่าน 298) 22 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน รอบปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 241) 22 เม.ย. 64