คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอัษฎาวุธ สมคิด
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนนักเรียน
ระดับชั้น : 5/1