คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 65/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 65/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,15:31   อ่าน 4565 ครั้ง