คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 64/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เก็บเงินระดมทรัพยากรและแจกหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 64/2564 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เก็บเงินระดมทรัพยากรและแจกหนังสือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,14:10   อ่าน 504 ครั้ง