ข่าวประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาและการจัดการความรู้องค์กร
งานพัฒนา & การจัดการความรู้องค์กร (งจค.)
 
ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP)

โครงการที่ดำเนินการ
1. การบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และสถานการณ์ปกติ
     >> สื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
2. การพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,15:50   อ่าน 4384 ครั้ง