ขอแสดงความยินดีกับ
นายสันติ มุกดาสนิท 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

ผ่านการคัดเลือก 
รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
"รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ด้านผู้บริหาร" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ประจำปีการศึกษา 2564
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์