ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจําปี 2563


------------------------------------------
  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาจัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ลาน 72 พรรษามหาราชินี 

ภาพ : นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว , นายนคร สร้อนสน , นายคมกริช ซ้อนบุญ , นายวชิรวิชญ์ แสนธิ
ข่าว : นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,15:37   อ่าน 2654 ครั้ง