รางวัล พระพฤหัส
รางวัล พระพฤหัส ระดับจังหวัดระยอง
นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้รับรางวัล รางวัล พระพฤหัส ระดับจังหวัดระยอง