รางวัล พระพฤหัส
ผอ.สันติ มุกดาสนิท
ผู้อำนวยการ สันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

 
คุณครูคมกริช ซ้อนบุญ
คุณครูคมกริช ซ้อนบุญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ