:.

:.

:. :.

:.

:.

:. :.

:. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จ.จันทบุรี มาศึกษาดูงาน

:. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โดยมีนายวิชิน รัตนคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์ และนายมาโนช ครอบครอง ครูผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับ นักเรียนตัวแทนโครงการ ได้นำเสนอกิจกรรมในโครงการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จ.จันทบุรี มาศึกษาดูงาน :. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จ.จันทบุรี มาศึกษาดูงาน

:. พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 :. พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

:. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มาศึกษาดูงาน

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มาศึกษาดูงาน :. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มาศึกษาดูงาน

:. ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่

:. เครือข่ายพุทธิกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและฟื้นฟูพุทธศาสนาให้กลับมามีคุณค่าสังคม ได้จัดทำโครงการ "ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่" (Art for life and freedom of the youth) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่ :. ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่

:. การแสดงของนักเรียนในงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง

:. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้ว ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนนาฏศิลป์ ร่วมแสดงใน "งานเทศกาลผลไม้และของดี ำเภอแกลง" เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ บริเวณตลาดผลไม้เขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

:. การแสดงของนักเรียนในงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง :. การแสดงของนักเรียนในงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง

:. วงโยธวาทิตแสดงในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง

:. วงโยธวาทิต โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้ร่วมในพิธีเปิด "งานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง" เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ บริเวณตลาดผลไม้เขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

:. วงโยธวาทิตแสดงในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง :. วงโยธวาทิตแสดงในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง

:.

:.

:. :.

:. ภาพบรรยากาศในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

:. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน และแนะนำบุคลากรใหม่ ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 13 คน และครูชาวต่างประเทศ 1 คน

:. ภาพบรรยากาศในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 :. ภาพบรรยากาศในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

:. กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

:. กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 240 คน ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะเรียนและมีความรู้ความเข้าใจประวัติและผลงานโรงเรียน

:. กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 :. กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนระดับเพชร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานฯ พร้อมทรงประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะครูเข้ารับประทานรางวัล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม...

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD :. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พรรณนางานโรงเรียน'54

Up

เอกสารพรรณนางานโรงเรียนปี 54

Phoca Download

 

pannangan_54.doc (248.50 kB)
จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download